Ansvariga hos GVBK av spårdelen i Nordiska Mästerskapen i Bruks & IGP (NoM) som genomfördes i september 2019. Bra jobbat!

Tävlingssektor
Christina Josefsson  ( smk) 0706 81 02 69
Reine Lidén, Solveig Karlsson, Jerker Andersson

Auktoriserade funktionärer 

Tävlingsledare
Magdalena Johansson

Tävlingssekreterare
Solveig Karlsson
Christina Josefsson

Skotträning
Skotträning är möjlig på klubben. En förutsättning för att kunna köra är att vi har personer som tar ansvar för träningen. Vi föreslår därför att ni som är intresserade av att skotträna bildar en träningsgrupp och delar på ansvaret. Hör av er till mig när det är aktuellt att börja skotträna. Skotträning får endast ske på klubbområdet. Klubben står för skotten vid gemensam träning, vid annan träning betalar de tränande själva skotten, pris 4 kr/st. Välkommen att skotträna din hund!

Tävlingssektorns sponsorer
Beijer Byggmaterial, Viking Reklam och Gislaveds Plåtslageri
/Tävlingssektorn

Tävlingar 2024