Vilt-/eftersökspår 2017

INFORMATION -Vi arbetar för att köra en kurs i vilt-/eftersöksspår under våren och återkommer med information inom kort.

Välkommen att intresseanmäla till vårens kurs!
-Anmälan görs direkt till instruktören
-Kursavgift och medlemskap ska vara betald före kursstart
-Betala kursavgiften först när din anmälan bekräftats av instruktören, så att du säkert vet att du kommit med på kursen

Klubbens Postgiro: 69 98 83-5

Medlemsavgift 2017:
Helbetalande medlem 540 kr
(SBK Förbund 380 kr och GVBK 160 kr. Avgiften till Förbundet har 2017 höjts med 20 kr)
Klubbmedlem 170 kr*
Familjemedlem 240 kr
Ungdomsmedlem 300 kr**

* Gäller när man är fullbetalande medlem i annan klubb
** Upp till man fyllt 25 år

Detta är en kurs där du får lära hunden att följa ett blodspår som ska likna ett skadat vilt. Efter kursen har ni möjlighet att deltaga i ett officiellt anlagsprov. Alla hundar är lämpliga, men de bör inte vara skotträdda.

Instruktör:
Tel:   E-post:
Medhjälpare: 
Max antal: 10 st
Kursstart:
Dag:
Tid:
Omfattning: 8 ggr
Kursavgift: 1 000 kr