Skotträning

 

Skotträning är möjlig på klubben. En förutsättning för att kunna köra är att vi har personer som tar ansvar för träningen. Vi föreslår därför att ni som är intresserade av att skotträna bildar en träningsgrupp och delar på ansvaret.

Hör av er till styrelsen när det är aktuellt att börja skott träna.

Skotträning får endast ske på klubbområdet.

Klubben står för skotten vid gemensam träning, vid annan träning betalar de tränande själva skotten, pris 4 kr/st.