Allmänlydnad II hösten 2018

INFORMATION
-Uppgifter om medlemskap återfinns under fliken “Klubben/Medlemsavgifter 2018”
-Anmälan görs direkt till instruktören Romy Jonsson mail: romy.r.jonsson@edu.varnamo.se
-Kursavgift och medlemskap ska vara betald före kursstart.
-För deltagande i GVBK:s kurser krävs SBK-medlemskap (570 kr). Är du SBK-medlem i annan lokalklubb krävs klubbmedlemskap i GVBK (170 kr).
-Betala kursavgiften först när din anmälan bekräftats av instruktören, så att du säkert vet att du kommit med på kursen.

Klubbens Postgiro: 69 98 83-5

ALLMÄNLYDNADSKURS II – ANMÄL GÄRNA INTRESSE REDAN NU!

Instruktör: Romy Jonsson
E-post: romy.hundararkul@hotmail.com
Max antal: 8 st
Kursstart: I slutet av augusti
Datum: Ej klart
Omfattning: 1+6 tillfällen
Kursavgift: 900 kr

ANMÄLAN – ANMÄL GÄRNA INTRESSE REDAN NU!
Görs till: Romy Jonsson romy.hundararkul@hotmail.com
Ange: namn, personnummer, adress, telefonnummer, ras/raser på hund, ålder samt tilltalsnamn.