Utbildning

För information om klubbens kursutbud, gå in under respektive kursflik. Vi återkommer med ytterligare information om varje kurs. Anmäl gärna intresse redan nu via klubbens mail: gislavedvastbobk@telia.com

I Utbildningssektorn ingår följande:
Ewa Knutsson (smk)
Karin Lindh

För info välkommen att kontakta Ewa (ewa.knut@icloud.com)

INFORMATION
-Uppgifter om medlemskap återfinns under fliken “Klubben/Medlemsavgifter 2018”

-Anmälan eller intresseanmälan görs till klubbens mail: gislavedvastbobk@telia.com om inte annat anges under respektive kurs.
-Kursavgift och klubbmedlemskap ska vara betald före kursstart
-Betala kursavgiften när din anmälan bekräftats av instruktören, så att du säkert vet att du kommit med på kursen

Läs mer om kurserna under respektive flik i menyn.

Klubbens Postgiro: 69 98 83-5