För information om klubbens kursutbud, gå in under respektive kursflik.

I Utbildningssektorn ingår följande:
Solveig Karlsson
Karin Lindh
Brittmari Mårtenson

För deltagande i GVBK:s kurser krävs medlemskap i SBK. Är du ordinarie medlem i annan SBK-klubb krävs att du betalat lokalklubbsavgift (170 kr) till GVBK.

>>Läs mer om medlemskap och medlemsavgifter...

Medlemskapet och kursavgift ska vara betald i god tid före kursstart. Betala kursavgiften när din anmälan bekräftats, så att du säkert har kommit med på kursen.

Läs mer om kurserna under respektive flik.

Klubbens Plusgiro: 69 98 83-5