Medlemsavgifter 2018

Helbetalande medlem 570 kr
(SBK Förbund 400 kr och GVBK 170 kr. Avgiften till Förbundet har 2018 höjts med 20 kr)
Klubbmedlem 170 kr*
Familjemedlem 250 kr
Ungdomsmedlem 300 kr**

* Gäller när man är fullbetalande medlem i annan klubb
** Upp till man fyllt 25 år

Observera att du i flera sammanhang får rabatt genom ditt medlemskap i SBK. Värt att kolla upp!

Gislaved-Västbo Brukshundklubb har så kallat rullande medlemskap, vilket betyder att du är medlem ett år från och med din betalningsdag.

Klubbens Postgiro: 69 98 83-5