Nose Work 2019

INFORMATION OM KURSEN Nose Work Steg 1, Steg 3 och Steg 4

Vi återkommer med aktuell information i början av 2019

INFORMATION
-Uppgifter om medlemskap återfinns under fliken “Klubben/Medlemsavgifter 2018”
-Anmälan/intresseanmälan
görs till mail: Ewa Knutsson ewa.knut@icloud.com
-Kursavgift och medlemskap
ska vara betald före kursstart.
-För deltagande i GVBK:s kurser krävs SBK-medlemskap (570 kr). Är du SBK-medlem i annan lokalklubb krävs klubbmedlemskap i GVBK (170 kr).
Betala kursavgiften först när din anmälan bekräftats av instruktören, så att du säkert vet att du kommit med på kursen.

Klubbens Postgiro: 69 98 83-5

Nose Work Steg 1, 25/8 +1/9 Välkommen att anmäla! Inställd!

I Nose Work steg 1 går vi igenom grunderna, praktiskt och teoretiskt. Vi kommer att
skapa ett intresse för att vilja söka, lära in doften eukalyptus (klass 1), använda
urvalsbana och börja på de fyra momenten: inomhussök, behållarsök, fordonssök
och utomhussök. Vi kommer även att avsluta med en liten ”skojtävling”.
Max antal deltagare är 5 st. Jag kör ekipagen en och en, därav ett lägre deltagarantal.

Instruktörer: Malin Larsson
E-post: malin.blashammar@telia.com
Anmälan: Ewa Knutsson ewa.knut@icloud.com
Max antal: 5 st
Kursdatum:
Dag: lördagar
Tid: kl 09:00-15:00
Kursavgift: 1 400 kr/delt

Nose Work Steg 3 – Genomförd

Instruktörer: Malin Larsson
E-post: malin.blashammar@telia.com
Anmälan: Ewa Knutsson ewa.knut@icloud.com
Max antal: 5 st
Kursdatum:
Dag: söndagar
Tid: kl 09:00-15:00
Kursavgift: 1 400 kr/delt

Nose Work Steg 4, 1/9 + 2/9 Fulltecknad

Instruktörer: Malin Larsson
E-post: malin.blashammar@telia.com
Anmälan: Ewa Knutsson ewa.knut@icloud.com
Max antal: 5 st
Kursdatum:
Dag: söndagar
Tid: kl 09:00-15:00
Kursavgift: 1 400 kr/delt

Kurserna leds av certifierad NW-instruktör tillika doftprovsdomare Malin Larsson

Malin

Malin Larsson presenterar sig:

Jag har gått flera olika kurser. De flesta hos Canis Hundskola, bland annat deras 1-åriga KlickerTRÄNARkurs. Har även gått Specialsök kurser för Nordiska Hund och är certifierad Nose Work instruktör och auktoriserad doftprovsdomare för Svenska Nose Work Klubben. Håller just nu på att utbilda mig till BeteendeCoach genom Svenska Terapihundsinstitutet för kunna hjälpa hundägare och deras hundar till att få en bra relation tillsammans.